اسباب حمل وسایل خانگی کد IGC_2073 مجموعه 5 عددی

269,270 تومان

نکات مثبت

برای حمل اجسام سنگین مناسب است